เกี่ยวกับเรา

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ คอนโทรล จำกัด (Property Management Control) หรือ PMC ก่อตั้งโดยคณะผู้บริหารมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารกว่า 30 ปี

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ คอนโทรล จำกัด (PMC) จากประสบการณ์ของผู้บริหารมากกว่า 30 ปี มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร อาคารสำนักงาน อาคารห้างสรรพสินค้า รวมทั้งการดูแลงานระบบวิศวกรรมอาคารสูง ถูกต้องตามหลักกฎหมาย การอยู่อาศัย การดำเนินงานเพื่อให้การอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข การถ้อยทีถ้อยอาศัย การอยู่ได้ อยู่ดี ถูกต้อง มั่นคงปลอดภัย คือ ความตั้งใจของบริษัทฯ

บริษัทฯ การันตีถึงทีมงานผู้บริหาร ทีมบุคลากร ทีมพนักงานที่ผ่านการทดสอบ การอบรม การปฎิบัติ การมีประสิทธิภาพ การมีประสบการณ์ การมีมาตรฐาน การกล้าการันตีถึงการทำงาน ความเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได้ การเข้าถึงลูกค้า การแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ย่อมเป็นเครื่องมือที่พิสูจน์ได้ว่า ความมุ่งมั่น ความตั้งใจมากกว่า 10 ปีของการก่อตั้งบริษัทฯ และการทำงานทุกครั้งผ่านการตรวจสอบ การรับประกันคุณภาพ จากหลากหลายโครงการ หลากหลายนิติบุคคลฯ จากการอ้างอิง บอกต่อ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แสดงถึงการเป็นมืออาชีพสำหรับการทำงานของบริษัทฯ อย่างแท้จริง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำไมต้องเลือกใช้บริการของเรา

ทีมงานมืออาชีพ

ทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์ด้านการดูแลมามากกว่า 10 ปี พร้อมแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ค่าบริการเป็นธรรม

บริษัทคิดอัตราค่าบริการในอัตราที่เป็นธรรม 

มาตรฐานบริการสูง

มีมาตรฐานในการให้บริการสูง ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ประสานงาน 24 ชั่วโมง

มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและประสานงานตลอด 24 ชั่วโมง

รับผิดชอบ โปร่งใส คือหัวใจของงานบริการ

ด้วยความมุ่งมั่นให้บริการการบริหารโครงการต่างๆ โดยทีมงานมืออาชีพ รวมถึงหน่วยงานภายในและภายนอกที่พร้อมให้การสนับสนุนการทำงานอย่างครบถ้วน
ทำให้การบริหารจัดการของเราเป็นระบบและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และพร้อมให้บริการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีคุณภาพ
และจัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทีมงานบริหารมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญในการบริหารกว่า 10 ปี