เกี่ยวกับเรา

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ คอนโทรล จำกัด (Property Management Control) หรือ PMC ก่อตั้งโดยคณะผู้บริหารมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารกว่า 10 ปี

เราประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจบริการอื่นๆ อย่างครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัย ภายใต้สังคมคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ต่อโครงการ

ด้วยความมุ่งมั่นให้บริการการบริหารโครงการต่างๆ โดยทีมงานมืออาชีพ รวมถึงหน่วยงานภายใน และภายนอก ที่พร้อมให้การสนับสนุนการทำงานอย่างครบถ้วน ทำให้ การบริหารจัดการของเราเป็นระบบและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และพร้อมให้บริการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีคุณภาพ และจัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

เรามั่นใจว่า เราสามารถช่วยให้โครงการของท่านประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มอำนาจในการเจรจาต่อรอง และ ลดความเสี่ยงในการจัดจ้างคู่สัญญา ช่วยให้โครงการต่างๆ ไม่ต้องกังวล และไม่ต้องจัดการกับปัญหาในการบริหารจัดการ ด้วยตนเอง แต่ให้ทีมงานที่เป็นมืออาชีพ และมากด้วยประสบการณ์ ช่วยในการบริหารจัดการ

 รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำไมต้องเลือกใช้บริการของเรา

ทีมงานมืออาชีพ

ทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์ด้านการดูแลมามากกว่า 10 ปี พร้อมแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ค่าบริการเป็นธรรม

บริษัทคิดอัตราค่าบริการในอัตราที่เป็นธรรม 

มาตรฐานบริการสูง

มีมาตรฐานในการให้บริการสูง ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ประสานงาน 24 ชั่วโมง

มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและประสานงานตลอด 24 ชั่วโมง

รับผิดชอบ โปร่งใส คือหัวใจของงานบริการ

ด้วยความมุ่งมั่นให้บริการการบริหารโครงการต่างๆ โดยทีมงานมืออาชีพ รวมถึงหน่วยงานภายในและภายนอกที่พร้อมให้การสนับสนุนการทำงานอย่างครบถ้วน
ทำให้การบริหารจัดการของเราเป็นระบบและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และพร้อมให้บริการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีคุณภาพ
และจัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทีมงานบริหารมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญในการบริหารกว่า 10 ปี