การมีระบบจัดการการประชุม ในวันประชุมใหญ่ ดีอย่างไร

สำหรับลูกบ้านของคอนโด หรือบ้านจัดสรร การเข้าประชุมใหญ่ เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะต้องการแสดงความคิดเห็นในทิศทางการเป็นไปของหมู่บ้าน หรือ คอนโด แต่การเข้าประชุมแต่ละครั้ง นอกจากจะใช้เวลานานแล้ว ผลของการโหวตจำเป็นต้องรอ และยังไม่มั่นใจในความถูกต้องอีกด้วย ทาง PMC มีระบบในการจัดการการประชุม สำหรับวันประชุมใหญ่ที่ช่วยลดเวลา สะดวก โปร่งใส รวดเร็ว ถูกต้อง และลดต้นทุน มาใช้ โดยเราเรียกระบบนี้ว่า PMC Meeting Management

ระบบจัดการการประชุม PMC Meeting Management คืออะไร

PMC Meeting Management เป็นโปรแกรมในรูปแบบ Web Application ที่ใช้ในการจัดการการประชุมใหญ่ สามารถเรียกดูได้จากมือถือ iPad หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยสามารถแสดงจำนวนคนลงทะเบียนได้แบบ Realtime และสามารถโหวตโดยใช้การยิง QR code ได้ ทำให้การการนับคะแนนโหวดนั้นถูกต้องและรวดเร็วแม่นยำ และโปร่งใส สามารถสรุปคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ทันทีหลังประชุมเสร็จ และยังสามารถเรียกดูย้อนหลังได้แม้ว่าผ่านการประชุมไปแล้ว

ประโยชน์ที่ได้รับของระบบจัดการการประชุม PMC Meeting Management คืออะไร

  1. สามารถตรวจสอบ จำนวน อัตตราส่วนกรรมสิทธิ์ เจ้าของร่วม ผู้รับมอบอำนาจ และ แจ้งเมื่อ ครบองค์ประชุม สามารถเปิดประชุมได้ แบบ realtime ผ่านทาง Internet Browser
  2. ลดปริมาณการพิมพ์ใบโหวด ลดกระดาษ ลดต้นทุนในการ
  3. ความถูกต้องรวดเร็วในการนับคะแนนโหวดโดยใช้ QR code
  4. ออก report อย่างไม่เป็นทางการหลังจบประชุมได้ทันที