อบรมระบบบริหาร The living OS ให้แก่พนังงานหหน้าหน่วยงานและสำนักงานใหญ่

อบรมระบบบริหาร The living OS ให้แก่พนักงานหหน้าหน่วยงานและสำนักงานใหญ่ ณ วันที่ 19/07/2019 เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กลับพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจและปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยฝ่ายบุคคลเป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมครั้งนี้

ว่าด้วย พรบ คอมพิวเตอร์ เรื่องการหมิ่นประมาทออนไลน์

เนื่องจากปัจจุบันคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิตคนเรามากขึ้นทุกวัน “อาชญากรรมคอมพิวเตอร์” จึงเพิ่มมากขึ้นด้วย พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 หรือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จึงถูกตราขึ้นมาเพื่อรับมือกับปัญหานี้ อะไรคือความผิดตาม มาตรา 14(1)  พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14(1) ระบุว่า “ผู้ใด …. (1) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน  หรือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน” การเขียนกฎหมายเช่นนี้เป็นการเปิดให้ต้องตีความอยู่มาก ทำให้ลักษณะของความผิดที่ฟ้องร้องเป็นคดีความกันด้วยมาตรา 14(1) มีความหลากหลาย ดังต่อไปนี้ 1.ความผิดต่อระบบ เช่น การปลอมแปลงไฟล์เพื่อแฝงตัวเข้ามาทำลายระบบคอมพิวเตอร์ 2.การหลอกลวง ฉ้อโกง เช่น การปลอมหน้าเว็บไซต์ว่าเป็นเว็บไซต์ของสถาบันการเงิน 3.การหมิ่นประมาท อะไรคือสิ่งที่ มาตรา 14(1) มุ่งคุ้มครอง องค์ประกอบความผิดที่สำคัญใน มาตรา 14(1) คือ “ข้อมูลความพิวเตอร์ปลอม หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ” ซึ่งไม่เหมือนกับกฎหมายหมิ่นประมาทที่ไม่สนใจว่าจะเป็นความจริงหรือไม่ แม้เป็นความจริงแต่หากทำให้ผู้ถูกใส่ความเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ก็เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท อีกทั้งจุดประสงค์แรกเริ่มของการออกกฎหมายมาตรานี้ ก็เพื่อป้องกันและปราบปรามการปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เช่น การปลอมหน้าเว็บไซต์ให้ผู้ใช้เข้าใจผิดเพื่อขโมยข้อมูลของผู้ใช้ หรือที่เรียกว่า Phishing […]

ความสำคัญของการจดมิเตอร์น้ำปะปา

    การจดมิเตอร์น้ำเมนประปาของช่างประจำอาคารและหมู่บ้าน ตามปกติการตรวจสอบงานประจำวัน ของระบบประปาเมน จะต้องทำการจดมิเตอร์น้ำประปาในช่วงเช้าทุกวัน ซึ่งช่างที่ทำการจดก็ทำหน้าที่ไปตามปกติ แต่การจดมิเตอร์น้ำนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้ช่างตรวจสอบผลว่าในแต่ละวัน น้ำที่ใช้ไปมีค่าสูงหรือไม หรือไม่มีน้ำเข้าแท็งก์ เพื่อให้ได้รู้ว่ามีการสูญเสียน้ำหรือไม ท่อแตกหรือไม ลูกลอยในแท็งก์น้ำชำรุดหรือไม เพื่อให้แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีที่เมื่อเกิดปัญหา ในแต่ละวัน   Credit : PMC Operation team www.pmc-thailand.com https://web.facebook.com/pmcthailand/

ปัญหาการปลอมแปลงสติกเกอร์รถยนต์

เรื่อง ปลอมแปลงสติกเกอร์รถยนต์ ตามคอนโดเกือบทุกที่มีที่จอดรถน้อยและไม่พอกับทุกห้องอยู่แล้วบางห้องยังมีรถส่วนตัว2-3คันจึงเกิดปัญหาเจ้าของร่วมบางคันแอบปลอมแปลงสติกเกอร์รถยนต์ (แอบใช้เกินสิทธิ์ที่มี โดยจ้างทำสติกเกอร์ขึ่นมา) ส่งผลให้ให้ไม่เป็นธรรมแก่เจ้าของร่วมท่านอื่นๆและที่จอดรถแออัดเพื่มขึ้น ปัญหานี่พบบ่อยในคอนโดหรือหมู่บ้านทั่วไป ซึ่งสร้างความปวดหัวให้กับนิติอย่างมากแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับว่าแก้ไขไม่ได้เลยทีเดียวมาดูวิธีการแก้ไขกันครับ แนวทางการแก้ไข 1.เปลี่ยนรูปแบบสติกเกอร์รถยนต์ทุกปี 2.ให้พนง.รักษาความปลอดภัยเดินตรวจตราอย่างต่อเนือง 3.ปรับค่าปรับและดำเนินการตามระเบียบ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้วย 4.ล็อคล้อและคิดค่าปรับทันที พร้อมเก็บหลักฐานแสดงโชว์ต่อเจ้าของร่วมที่กระทำความผิด วิธีการดังกล่าวข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำได้จริงผลการปฎิบัติ จะทำให้ผู้ปลอมแปลงสติกเกอร์ลดลง รวมถึงได้ตรวจตรารถทุกคัน ทำให้ได้ผลประโยชน์เรื่องความใส่ใจในการทำงานด้วย แต่ยังไงก็ตามวิธีการดังกล่าวจะได้ผลดีที่สุดต้องมีการติดตามและปฎิบัตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางครั้งจำเป้นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทบริหารนิติบุคคลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการให้ต่อเนื่องและเป็นไปได้ด้วยดี Credit:ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ PMC-Thailand