สมัครงาน

คลิกเพื่อสมัครงาน Online

บริษัท กำลังขยายกิจการต้องการพนักงานหลายตำแหน่ง จำนวนมาก ดังนี้

ผู้จัดการอาคาร

ผู้จัดการหมู่บ้าน

ผู้ช่วยผู้จัดการ

หัวหน้าช่างอาคาร ช่างอาคาร/หมู่บ้าน

ธุรการ/บัญชี

ทำงานในกรุงเทพ ปริมนทล เงินเดือนตามตำแหน่งและประสบการณ์ สวัสดิการพร้อม

 

ช่างประจำอาคารชุด, หมู่บ้าน จำนวน มาก 

ลักษณะการทำงาน

ควบคุมระบบและอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ติดตั้งสำหรับใช้งานในอาคาร ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน จัดทำรายงานและบันทึกการตรวจสอบ หรือบำรุงรักษา ระบบ อุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย บันทึกการใช้สาธารณูปโภคของอาคาร และเครื่องจักรหรืองานระบบประกอบอาคาร ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่อาคารแผนกอื่นๆ เตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตลอดเวลางานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย สามารถปฏิบัติงาน 6วัน/สัปดาห์ และประจำโครงการที่ได้รับมอบหมายได้ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพและปริมลฑล

วุฒิการศึกษา มัทยมศึกษา 6 , ปวช., ปวส

–   สาขาไฟฟ้ากำลัง

–   สาขาอิเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราเงินเดือน        : 12,000 – 15,000 แล้วแต่ตกลง/ประสบการณ์

สวัสดิการ                 : ประกันสังคม ลาพักร้อนประจำปี เสื้อยูนิฟอร์ม ปรับเงินเดือนขึ้น

ประจำปี โบนัสอยู่ที่ผลประกอบการ

ติดต่อฝ่ายบุคคล : Tel.02-734-3879 ,097-003-4826 email : hrmail.pmc@gmail.com

ที่อยู่ : เลขที่ 300/4-5 ซอยลาดพร้าว 132 ถนนลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ

Website : https://www.pmc-thailand.com/jobs/

เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

คลิกเพื่อสมัครงาน Online

 

ผู้ช่วยผู้จัดการประจำอาคารชุด

สถานที่ปฎิบัติงาน 

 

ลักษณะการทำงาน

-ควบคุมการตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่

-ควบคุมดูแลลูกบ้านและผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระบบ

-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-วางแผนวางระบบตรวจสอบทางเทคนิคของช่างให้เป็นไปตามนโยบายของนิติฯ

-แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอาคารสถานที่

-ควบคุมการจัดระบบบริการส่วนกลางให้อยู่ในความปลอดภัย

-ควบคุมดูแลจัดระบบความปลอดภัยให้อยู่ในระบบปฏิบัติงานที่พร้อมอยู่เสมอ

สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพและปริมลฑล,(ศรีนครินทร์ ,ดอนเมือง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)

วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

อัตราเงินเดือน : 15,000 – 23,000 แล้วแต่ตกลง/ประสบการณ์

สวัสดิการ : ประกันสังคม ลาพักร้อนประจำปี เสื้อยูนิฟอร์ม ปรับเงินเดือนขึ้นประจำปี โบนัสประจำปี

ติดต่อฝ่ายบุคคล : Tel.02-734-3879 , 097-003-4826
email : hrmail.pmc@gmail.com

ที่อยู่ : เลขที่ 300/4-5 ซอยลาดพร้าว 132 ถนนลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ

Website : https://www.pmc-thailand.com/jobs/

เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

 

เจ้าหน้าที่บัญชี – การเงิน ประจำอาคารชุด, หมู่บ้าน จำนวน หลายอัตรา

ลักษณะการทำงาน

จัดทำบัญชีต่าง ๆ รายรับนิติบุคคลอาคารชุด – จัดเก็บเงินรายได้ต่างๆและทำเอกสารสรุป ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปิดงบรายเดือนได้ประสานงานระหว่างส่วนกลางกับนิติทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดีสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (MS Office) เป็นงานประจำ สามารถปฏิบัติงาน 6วัน/สัปดาห์ และประจำโครงการที่ได้รับมอบหมายได้ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. สาขาบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพและปริมลฑล

อัตราเงินเดือน        : 12,000 – 15,000 แล้วแต่ตกลง/ประสบการณ์

สวัสดิการ                 : ประกันสังคม ลาพักร้อนประจำปี เสื้อยูนิฟอร์ม ปรับเงินเดือนขึ้น ประจำปี โบนัสอยู่ที่ผลประกอบการ

ติดต่อฝ่ายบุคคล : Tel.02-734-3879 ,097-003-4826 email : hrmail.pmc@gmail.com

ที่อยู่ : เลขที่ 300/4-5 ซอยลาดพร้าว 132 ถนนลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ

Website : https://www.pmc-thailand.com/jobs/

เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

คลิกเพื่อสมัครงาน Online

 

ธุรการประจำอาคารชุด, หมู่บ้าน จำนวน หลายอัตรา

ลักษณะการทำงาน

ดูและรายการรับจ่าย แจ้งหนี้ให้แก่นิติบุคคล จัดการเอกสาร รับส่งจดหมาย ประสานงานระหว่างส่วนกลางกับนิติทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดีสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (MS Office) เป็นงานประจำ สามารถปฏิบัติงาน 6วัน/สัปดาห์ และประจำโครงการที่ได้รับมอบหมายได้ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพและปริมลฑล

วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

อัตราเงินเดือน        : 12,000 – 15,000 แล้วแต่ตกลง/ประสบการณ์

สวัสดิการ                 : ประกันสังคม ลาพักร้อนประจำปี เสื้อยูนิฟอร์ม ปรับเงินเดือนขึ้น

ประจำปี โบนัสอยู่ที่ผลประกอบการ

ติดต่อฝ่ายบุคคล : Tel.02-734-3879 ,097-003-4826 email : hrmail.pmc@gmail.com

ที่อยู่ : เลขที่ 300/4-5 ซอยลาดพร้าว 132 ถนนลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ

Website : https://www.pmc-thailand.com/jobs/

เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

คลิกเพื่อสมัครงาน Online

 

ผู้จัดการประจำอาคารชุด, หมู่บ้าน จำนวน หลายอัตรา

ลักษณะการทำงาน

-ควบคุมการตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่

-ควบคุมดูแลลูกบ้านและผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระบบ

-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-วางแผนวางระบบตรวจสอบทางเทคนิคของช่างให้เป็นไปตามนโยบายของนิติฯ

-แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอาคารสถานที่

-ควบคุมการจัดระบบบริการส่วนกลางให้อยู่ในความปลอดภัย

-ควบคุมดูแลจัดระบบความปลอดภัยให้อยู่ในระบบปฏิบัติงานที่พร้อมอยู่เสมอ

สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพและปริมลฑล,(ศรีนครินทร์ ,ดอนเมือง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)

วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

อัตราเงินเดือน        : 25,000 – 30,000 แล้วแต่ตกลง/ประสบการณ์

สวัสดิการ                 : ประกันสังคม ลาพักร้อนประจำปี เสื้อยูนิฟอร์ม ปรับเงินเดือนขึ้น

ประจำปี โบนัสอยู่ที่ผลประกอบการ

ติดต่อฝ่ายบุคคล : Tel.02-734-3879 ,097-003-4826 email : hrmail.pmc@gmail.com

ที่อยู่ : เลขที่ 300/4-5 ซอยลาดพร้าว 132 ถนนลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ

Website : https://www.pmc-thailand.com/jobs/

เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

คลิกเพื่อสมัครงาน Online

 

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการอาคารชุด, หมู่บ้าน จำนวน หลายอัตรา

ลักษณะการทำงาน

รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการจัดทำระบบคุณภาพของงาน การตรวจสอบคุณภาพและบริหารระบบคุณภาพของงานอย่างเป็นระบบ รวมถึงดูแลตรวจสอบการนำส่งเงินทุกประเภทให้เป็นไปตามขั้นตอน ควบคุมงานให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ การประชุมต่าง ๆ และสรุปรายงานต่อกรรมการทุกอย่าง ให้เป็นตามกระบวนการอย่างถูกต้อง

 

สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพและปริมลฑล

วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

อัตราเงินเดือน        : 25,000 – 35,000 แล้วแต่ตกลง/ประสบการณ์

สวัสดิการ                 : ประกันสังคม ลาพักร้อนประจำปี เสื้อยูนิฟอร์ม ปรับเงินเดือนขึ้น

ประจำปี โบนัสอยู่ที่ผลประกอบการ

ติดต่อฝ่ายบุคคล : Tel.02-734-3879 ,097-003-4826 email : hrmail.pmc@gmail.com

ที่อยู่ : เลขที่ 300/4-5 ซอยลาดพร้าว 132 ถนนลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ

Website : https://www.pmc-thailand.com/jobs/

เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

คลิกเพื่อสมัครงาน Online