สมัครงาน

คลิกเพื่อสมัครงาน Online

บริษัท กำลังขยายกิจการต้องการพนักงานหลายตำแหน่ง จำนวนมาก ดังนี้

ผู้จัดการอาคาร

ผู้จัดการหมู่บ้าน

ผู้ช่วยผู้จัดการ

หัวหน้าช่างอาคาร ช่างอาคาร/หมู่บ้าน

ธุรการ/บัญชี

ทำงานในกรุงเทพ ปริมนทล เงินเดือนตามตำแหน่งและประสบการณ์ สวัสดิการพร้อม

 

ตำแหน่ง :  ช่างซ่อมบำรุง

ลักษณะการทำงาน

– ดำเนินการตรวจสอบอาคารสถานที่ ได้แก่ สภาพสวนหย่อม/พื้นที่ส่วนกลาง

– ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์

– ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย อาทิ Fire Alarm, ถังเคมีดับเพลิง

– จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา

– จัดทำตารางการบำรุงรักษาอาคาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใน อาคาร

– ดำเนินการซ่อมบำรุง

– บันทึกผลและจัดทำรายงาน

– รับเรื่องแจ้งซ่อมจากผู้พักอาศัย หรือ พบความผิดปกติในระบบวิศวกรรมที่เครื่องจักรและอุปกรณ์

– ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา แก้ไขได้ให้ดำเนินการซ่อมแซม แต่ถ้าแก้ไขไม่ได้ให้ติดต่อผู้รับเหมาหรือคู่สัญญาเข้ามาซ่อมแซม

– ติดตามผลการซ่อมแซม และควบคุมงานผู้รับเหมา หรือคู่สัญญา

– สรุปผลและจัดทำรายงาน

– สภาพ/จำนวนเครื่องมือช่าง, ความสะอาดห้องเครื่องจักร, สภาพอุปกรณ์/เครื่องจักร

– ตรวจสอบ Stock Card เครื่องมือช่าง

– จัดทำรหัสควบคุมเครื่องมือ และเครื่องตรวจสอบ

– จัดทำรายงานสำรองอะไหล่ ชิ้นส่วน วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน

– เสนอเพื่อจัดทำรายงานการเบิกจ่ายประจำเดือน

–  รับเรื่องร้องเรียนด้านระบบวิศวกรรม

– ต้อนรับเมื่อลูกค้ามาแจ้งซ่อมด้วย ด้วยกิริยามารยาทที่เหมาะสมและรับโทรศัพท์

– การแต่งกายที่ถูกระเบียบเหมาะสม

– บันทึกสาธารณูปโภคประจำวัน ประจำเดือน

– จัดทำรายงานข้อมูลสถิติ

– วิเคราะห์หาค่าเบี่ยงเบนการใช้พลังงาน และสาธารณูปโภคในแต่ละวันเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขเบื้องต้น

สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพและปริมณฑล

วุฒิการศึกษา   :  ปวช. – ปริญญาตรี  ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

อัตราเงินเดือน : 14,000  ขึ้นไปแล้วแต่ตกลง/ประสบการณ์

สวัสดิการ : ประกันสังคม ลาพักร้อนประจำปี เสื้อยูนิฟอร์ม ปรับเงินเดือนขึ้นประจำปี โบนัสประจำปีขึ้นอยู่ผลประกอบการบริษัท

ติดต่อฝ่ายบุคคล : Tel.02-734-3879 , 097-003-4826
email : hrmail.pmc@gmail.com

ที่อยู่ : เลขที่ 300/4-5 ซอยลาดพร้าว 132 ถนนลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ

Website : https://www.pmc-thailand.com/jobs/

เวลาทำการ : ทำงาน  6 วันต่อสัปดาห์  ไม่หยุดตรงเสาร์-อาทิตย์   หยุดวันปกติ  1  วัน เวลา 09.00 – 18.00 น

 

คลิกเพื่อสมัครงาน Online

——————————————————————————————————————————————————————————————–

ผู้ช่วยผู้จัดการประจำอาคารชุด

สถานที่ปฎิบัติงาน 

 

ลักษณะการทำงาน

– ประกาศประชาสัมพันธ์ ติดบอร์ดประกาศและขอความร่วมมือด้านต่าง ๆ ตรวจสอบบอร์ด/ติดประกาศทุก    เดือน ตามมาตรฐาน บ. และพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2551 (งบดุล ,งบรับจ่าย)

– กำกับดูแลประชุม/อบรมพนักงาน รปภ.ประจำเดือน

– รายงานผลการประชุม และเสนอแนะบริษัทคู่สัญญาฯ และประเมินผลการทำงานของ รปภ. แต่ละนาย

– ตรวจสอบควบคุมสติกเกอร์รถ, คีย์การ์ด และผู้รับเหมาที่เข้ามาตกแต่งอาคาร

– ควบคุมสถานะการณ์ที่เป็นภัยต่อผู้พักอาศัยได้ อาทิ เพลิงไหม้, เหตุทะเลาะวิวาท, ลักทรัพย์ หรือมีผู้เสียชีวิต

– จัดกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพเป็นประจำทุกปี

– จัดแผนและดำเนินการตามแผนในด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในอาคาร

– กำกับดูแลประชุมอบรมพนักงาน แม่บ้านประจำเดือน

– สรุปผลการประชุม และเสนอแนะบริษัทคู่สัญญาฯ และประเมินผลการทำงานของแม่บ้านแต่ละคน

– ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ทำความสะอาด

– เดินตรวจสอบสภาพความสะอาดโดยรอบของหมู่บ้าน(ทุกวัน)

– ติดตามหนี้ค้างชำระตามกระบวนการ สรุปลูกหนี้ค้างชำระ

– ตรวจสอบบันทึกการใช้สาธารณูปโภค

– จัดส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้พักอาศัย

– เร่งรัดจัดเก็บตามมาตรฐานการเร่งรัดจัดเก็บ

– อนุมัติ APR เพื่อทำการเบิกจ่าย

– ตั้งเบิกเงินเดือนพนักงานและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

– ติดตามแฟ้มเช็คจาก Center

– ติดตามการจัดส่งภาษี (ถ้ามี)ไม่เกินวันที่  7

– ติดตามการนำส่งเงินประกันสังคม ไม่เกินวันที่ 15

-จัดประชุมและเตรียมเอกสารประชุมกรรมการทุกเดือน

– จัดประชุมและเตรียมเอกสารประชุมใหญ่ทุกปี

– ยื่นเอกสารจดเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ และผู้จัดการนิติฯ

– เปิด JOB ORDER

– รายงานสถานะการติดตาม

– ปิด JOB ORDER และจัดทำสรุป  JOB ORDER

– บริการออกหนังสือปลอดหนี้ให้กับลูกบ้าน

– บริการรับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขข้อ  ร้องเรียน

– บริการรับ-ส่งจดหมาย/พัสดุเอกสารของลูกค้า

– บริการฉีดปลวก แมลงพื้นที่ส่วนกลาง และห้องชุด

– ตรวจสอบ และเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าส่วนกลาง

– ออกใบเสร็จรับเงินและเร่งรัดหนี้ค้างชำระ

-นำเข้าธนาคารและ ส่ง PAYIN เข้าบ.

-ดูแลรักษาการใช้จ่ายเงินสดย่อย

สถานที่ปฎิบัติงาน :  : กรุงเทพและปริมณฑล

วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาตรี  ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

อัตราเงินเดือน : 17,000 – 23,000 แล้วแต่ตกลง/ประสบการณ์

สวัสดิการ : ประกันสังคม ลาพักร้อนประจำปี เสื้อยูนิฟอร์ม ปรับเงินเดือนขึ้นประจำปี โบนัสประจำปีขึ้นอยู่ผลประกอบการบริษัท

ติดต่อฝ่ายบุคคล : Tel.02-734-3879 , 097-003-4826
email : hrmail.pmc@gmail.com

ที่อยู่ : เลขที่ 300/4-5 ซอยลาดพร้าว 132 ถนนลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ

Website : https://www.pmc-thailand.com/jobs/

เวลาทำการ : ทำงาน  6 วันต่อสัปดาห์  ไม่หยุดตรงเสาร์-อาทิตย์   หยุดวันปกติ  1  วัน เวลา 09.00 – 18.00 น

คลิกเพื่อสมัครงาน Online

——————————————————————————————————————————————————————————————–

 

เจ้าหน้าที่บัญชี – การเงิน ประจำอาคารชุด, หมู่บ้าน จำนวน หลายอัตรา

– ประกาศประชาสัมพันธ์ ติดบอร์ดประกาศและขอความร่วมมือด้านต่าง ๆ ตรวจสอบบอร์ด/ติดประกาศทุกเดือน          ตามมาตรฐาน บ. และพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2551 (งบดุล ,งบรับจ่าย

– สามารถบันทึกสรุปค่าใช้จ่าย และจัดส่งใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าเสร็จทันตามกำหนด
– สามารถปรับ-ลดหนี้/เพิ่มหนี้ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

– สามารถรับชำระเงินและออกใบเสร็จที่ถูกต้องให้กับลูกค้าได้
– สามารถยกเลิกใบเสร็จที่ถูกต้อง
– สามารถรับเงินและออกใบเสร็จ ในประเภทรายรับอื่นๆได้ถูกต้อง
– ไม่พบเหตุการณ์นำเงินเข้าบัญชีล่าช้า, ไม่ครบหรือไม่นำเข้า
– ไม่นำเงินรายรับไปจ่ายอย่างไม่เหมาะสม
-สามารถควบคุมใบเสร็จรับเงินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

– พนักงาน FAX รายงานมาทุกวัน
– พนักงานสามารถ Link Modem ได้อย่างถูกต้อง และสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้
– สามารถยกเลิกใบเสร็จครบ 3 ใบชุด
– จัดส่งรายงานรายรับและต้นขั้วเข้ามาได้อย่างถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กำหนด

– สามารถตั้งเบิกเข้ามาได้อย่างถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กำหนด ค่าสาธารณูปโภค FAX ใบแจ้งหนี้มาภายใน 24 ชั่วโมง และหมวดอื่นๆภายในวันที่ 17 ของทุกเดือน
– ติดตามเช็คทุกวันที่ 25 (กรณียังไม่ได้รับ)
– สามารถร้องขอแก้ไข, ยกเลิก เช็คได้ถูกต้อง
– สามารถจ่ายเงินได้ทันตามกำหนดโดยไม่มีค่าปรับในการชำระเงินล่าช้า
– สามารถส่งหลักฐานใบเสร็จรับเงิน และเช็คคืนได้ถูกต้อง และรวดเร็วตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดคือภายใน 7 วันนับจากวันที่เช็คตัดบัญชี

– ติดประกาศสรุปรับ-จ่ายประจำเดือน
– ติดประกาศจุลสารประจำเดือน
– ติดบอร์ดข่าวสารสาระน่ารู้

– นำส่งภาษีประกันสังคม
– ส่งสถานการทำงานของพนักงาน(ทำเงินเดือน, และ Absenteeism)
– ส่งตารางทำงานล่วงหน้า

– ขอหนังสือปลอดหนี้
– ควบคุมและจัดส่งจดหมายพัสดุ
– รับเรื่องร้องเรียน
– ต้อนรับด้วยกิริยามารยาทที่เหมาะสม และรับโทรศัพท์อย่างสุภาพ
– การแต่งกาย ความสะอาดในนิติบุคคล

– จัดเก็บเอกสารเข้า Box File รายเดือน
– ตรวจสอบ Stock card (Stationary)
– จัดส่งสถานะคู่สัญญา
– ให้ความร่วมมือและร่วมกิจกรรมกับศูนย์
– อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพและปริมณฑล

วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาตรี  ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

อัตราเงินเดือน : 15,000 ขึ้นไปแล้วแต่ตกลง/ประสบการณ์

สวัสดิการ : ประกันสังคม ลาพักร้อนประจำปี เสื้อยูนิฟอร์ม ปรับเงินเดือนขึ้นประจำปี โบนัสประจำปีขึ้นอยู่ผลประกอบการบริษัท

ติดต่อฝ่ายบุคคล : Tel.02-734-3879 , 097-003-4826
email : hrmail.pmc@gmail.com

ที่อยู่ : เลขที่ 300/4-5 ซอยลาดพร้าว 132 ถนนลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ

Website : https://www.pmc-thailand.com/jobs/

เวลาทำการ : ทำงาน  6 วันต่อสัปดาห์  ไม่หยุดตรงเสาร์-อาทิตย์   หยุดวันปกติ  1  วัน เวลา 09.00 – 18.00 น

 

คลิกเพื่อสมัครงาน Online

——————————————————————————————————————————————————————————————–

 

ธุรการประจำอาคารชุด, หมู่บ้าน จำนวน หลายอัตรา

ลักษณะการทำงาน

ดูและรายการรับจ่าย แจ้งหนี้ให้แก่นิติบุคคล จัดการเอกสาร รับส่งจดหมาย ประสานงานระหว่างส่วนกลางกับนิติทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดีสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (MS Office) เป็นงานประจำ สามารถปฏิบัติงาน 6วัน/สัปดาห์ และประจำโครงการที่ได้รับมอบหมายได้ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพและปริมลฑล

วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

อัตราเงินเดือน        : 12,000 – 15,000 แล้วแต่ตกลง/ประสบการณ์

สวัสดิการ                 : ประกันสังคม ลาพักร้อนประจำปี เสื้อยูนิฟอร์ม ปรับเงินเดือนขึ้น

ประจำปี โบนัสอยู่ที่ผลประกอบการ

ติดต่อฝ่ายบุคคล : Tel.02-734-3879 ,097-003-4826 email : hrmail.pmc@gmail.com

ที่อยู่ : เลขที่ 300/4-5 ซอยลาดพร้าว 132 ถนนลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ

Website : https://www.pmc-thailand.com/jobs/

เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

คลิกเพื่อสมัครงาน Online

——————————————————————————————————————————————————————————————–

ผู้จัดการประจำอาคารชุด, หมู่บ้าน จำนวน หลายอัตรา

ลักษณะการทำงาน

– ประชุมพนักงาน พร้อมจัดทำบันทึกประชุม

– ตรวจสอบ กำกับดูแลการทำงานของพนักงานในหน่วย

– จัดเก็บเอกสารเข้า Box File ประจำเดือน

– ตรวจสอบ Stock Card และ Stationary

– จัดทำ และควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน

– ควบคุมตารางปฏิบัติงานและระเบียนวินัยลูกน้อง

– ประกาศประชาสัมพันธ์ ติดบอร์ดประกาศและขอความร่วมมือด้านต่าง ๆ

– ตรวจสอบบอร์ด/ติดประกาศทุกเดือน ตามมาตรฐาน บ. และพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2551 (งบดุล ,งบรับจ่าย)

– ตรวจสอบการ Plot  Graphs สาธารณูปโภค ทุกวัน

– ตรวจสอบผลการซ่อมแซมประจำเดือน (ตรวจรายงานของช่าง)

– ตรวจสอบผลการตรวจสอบและการซ่อมบำรุง (ตรวจรายงานของช่าง)

– ตรวจสอบรายงาน และการให้บริการของคู่สัญญาที่เข้ามา PM รายเดือน เป็นต้น

– กำกับดูแลประชุม/อบรมพนักงาน รปภ.ประจำเดือน

– รายงานผลการประชุม และเสนอแนะบริษัทคู่สัญญาฯ และประเมินผลการทำงานของ รปภ. แต่ละนาย

– ตรวจสอบควบคุมสติกเกอร์รถ, คีย์การ์ด และผู้รับเหมาที่เข้ามาตกแต่งอาคาร

– ควบคุมสถานะการณ์ที่เป็นภัยต่อผู้พักอาศัยได้ อาทิ เพลิงไหม้, เหตุทะเลาะวิวาท, ลักทรัพย์ หรือมีผู้เสียชีวิต

– จัดกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพเป็นประจำทุกปี

– จัดแผนและดำเนินการตามแผนในด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในอาคาร

– กำกับดูแลประชุมอบรมพนักงาน แม่บ้านประจำเดือน

– สรุปผลการประชุม และเสนอแนะบริษัทคู่สัญญาฯ และประเมินผลการทำงานของแม่บ้านแต่ละคน

– ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ทำความสะอาด

– เดินตรวจสอบสภาพความสะอาดโดยรอบของหมู่บ้าน(ทุกวัน)

– ติดตามหนี้ค้างชำระตามกระบวนการ สรุปลูกหนี้ค้างชำระ

– ตรวจสอบบันทึกการใช้สาธารณูปโภค

– จัดส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้พักอาศัย

– เร่งรัดจัดเก็บตามมาตรฐานการเร่งรัดจัดเก็บ

– อนุมัติ APR เพื่อทำการเบิกจ่าย

– ตั้งเบิกเงินเดือนพนักงานและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

– ติดตามแฟ้มเช็คจาก Center

– ติดตามการจัดส่งภาษี (ถ้ามี)ไม่เกินวันที่  7

– ติดตามการนำส่งเงินประกันสังคม ไม่เกินวันที่ 15

– จัดประชุมและเตรียมเอกสารประชุมกรรมการทุกเดือน

– จัดประชุมและเตรียมเอกสารประชุมใหญ่ทุกปี

– ยื่นเอกสารจดเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ และผู้จัดการนิติฯ

– เปิด JOB ORDER

– รายงานสถานะการติดตาม

– ปิด JOB ORDER และจัดทำสรุป  JOB ORDER

– บริการออกหนังสือปลอดหนี้ให้กับลูกบ้าน

– บริการรับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขข้อร้องเรียน

– บริการรับ-ส่งจดหมาย/พัสดุเอกสารของลูกค้า

– บริการฉีดปลวก แมลงพื้นที่ส่วนกลางและห้องชุด

– ตรวจสอบ และเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าส่วนกลาง

– ออกใบเสร็จรับเงินและเร่งรัดหนี้ค้างชำระ

– นำเข้าธนาคารและ ส่ง PAYIN เข้าบ.

– ดูแลรักษาการใช้จ่ายเงินสดย่อย

–  ส่งร่างจุลสาร ทุกวันที่ 25

–  ตารางการปฏิบัติงานล่วงหน้าทุกวันที่ 15

–  ใบลงเวลา+ตารางสรุปการทำงาน ทุกวันที่ 26

–  สรุปรายงานรายรับ/ต้นขั้ว ทุกวัน

–  รายงานผลการทำงาน ทุกวันที่ 16

–  แฟ้มเช็คทุกวันที่ 15-17

– สถานะคู่สัญญาทุกวันที่ 31

– เคลียร์ใบเสร็จ/เช็คค้างจ่าย ทุกวันที่ 20

– ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบจาก Inspector

สถานที่ปฎิบัติงาน :  : กรุงเทพและปริมณฑล

วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาตรี  ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

อัตราเงินเดือน : 20,000  ขึ้นไปแล้วแต่ตกลง/ประสบการณ์

สวัสดิการ : ประกันสังคม ลาพักร้อนประจำปี เสื้อยูนิฟอร์ม ปรับเงินเดือนขึ้นประจำปี โบนัสประจำปีขึ้นอยู่ผลประกอบการบริษัท

ติดต่อฝ่ายบุคคล : Tel.02-734-3879 , 097-003-4826
email : hrmail.pmc@gmail.com

ที่อยู่ : เลขที่ 300/4-5 ซอยลาดพร้าว 132 ถนนลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ

Website : https://www.pmc-thailand.com/jobs/

เวลาทำการ : ทำงาน  6 วันต่อสัปดาห์  ไม่หยุดตรงเสาร์-อาทิตย์   หยุดวันปกติ  1  วัน เวลา 09.00 – 18.00 น

คลิกเพื่อสมัครงาน Online

——————————————————————————————————————————————————————————————–

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการอาคารชุด, หมู่บ้าน จำนวน หลายอัตรา

ลักษณะการทำงาน

– ตรวจสอบและวางแผนเมื่อมีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน และมีการติดประกาศ

– ตรวจสอบบอร์ด/ติดประกาศทุกเดือน ตามมาตรฐาน บ. และพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2551 (งบดุล ,งบรับจ่าย

– ตรวจสอบการจัดทำเอกสาร  Plot  Graphs สาธารณูปโภคมีการปฏิบัติหรือไม่

– ตรวจสอบผลการซ่อมแซมประจำเดือน (Checklist ของช่าง)

– ตรวจสอบผลการตรวจสอบและการซ่อมบำรุง (ตรวจรายงานของช่าง)

– ตรวจสอบรายงาน และการให้บริการของคู่สัญญาที่เข้ามา PM รายเดือน เป็นต้น

– ตรวจสอบเรื่องการตกแต่งต่อเติม และการแก้ไขซ่อมแซม ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ

– ติดตามการประเมินผลการทำงานของบริษัท รปภ. ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

– ติดตามการทำงานของรปภ.ให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไว้

– ติดตามการประเมินผลการทำงานของ แม่บ้าน ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

– ตรวจสอบ สำนักงานนิติฯ และบริเวณอาคาร หรือหมู่บ้าน ให้มีความสะอาดเรียบร้อย ไม่สกปรกเลอะเทอะ

– ตรวจสอบ ติดตามหนี้ค้างชำระตามกระบวนการ และวางแผนบริหารจัดการ

– เร่งรัดจัดเก็บตามมาตรฐานการเร่งรัดจัดเก็บ

– ติดตามการออกเอกสารทวงถามตามกำหนดและช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชา

– ตรวจสอบการอนุมัติ APR เพื่อทำการเบิกจ่าย

– ตรวจสอบการตั้งเบิกเงินเดือนพนักงานและค่าใช้จ่ายต่าง ไ

– ตรวจสอบการติดตามแฟ้มเช็คจาก Center ให้ทันตามกำหนด

– ตรวจสอบติดตามการจัดส่งภาษี (ถ้ามี)ไม่เกินวันที่  7

– ตรวจสอบการติดตามการนำส่งเงินประกันสังคม ไม่เกินวันที่ 15

– ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบการประชุม

– ตรวจสอบรายงานการจัดประชุมและเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมใหญ่

– ตรวจสอบการยื่นเอกสารจดเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ และผู้จัดการนิติฯ ให้ถูกต้องทันเวลาที่กำหนด

– จัดประชุมพนักงานประจำหน่วยงาน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

– ติดตามการเปิด JOB ORDER  ให้ทันต่อเวลา และถูกต้องตามที่กรรมการมีมติ

– รายงานสถานะการติดตามเป็นระยะตามความเหมาะสม

– ปิด JOB ORDER และจัดทำสรุป  JOB ORDER เพื่อสรุปรายงานกรรมการในวันประชุม

– ตรวจสอบการออกหนังสือปลอดหนี้ให้กับลูกบ้าน

– ตรวจสอบการให้บริการรับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขข้อ ร้องเรียนได้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยและพึงพอใจของผู้ว่าจ้าง

– เจราจาไกล่เกลี่ยเจ้าของร่วมที่มีปัญหาขัดแย้งกับฝ่ายจัดการฯ หรือเจ้าของร่วม หรือผู้พักอาศัยด้วยกัน

– ตรวจสอบการจัดเก็บเงินค่าส่วนกลาง  และเร่งรัดการจัดเก็บให้เป็นไปตามข้อบังคับหรือมติที่ประชุม

– ตรวจสอบการนำเงินเข้าธนาคารและ ส่ง PAYIN และสรุปรับเข้าบ.ถูกต้องและตรงกำหนด

– ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสดย่อยและหลักฐานใบสำคัญจ่ายต่าง ๆ

–  ตรวจสอบการจัดทำ และ ส่งจุลสาร ทุกวันที่ 25 ของเดือน

– ตรวจสอบการจัดทำตารางการปฏิบัติงานล่วงหน้าทุกวันที่ 15 ของเดือน

– ตรวจสอบใบลงเวลา+ตารางสรุปการทำงาน ทุกวันที่ 26 ของเดือน

– ตรวจสอบการสรุปรายงานรายรับ/ต้นขั้ว เช็ค ให้ตรงตามการเบิกจ่าย

– ตรวจสอบรายงานผลการทำงาน ทุกวันที่ 26 ของเดือน

– รายงานปัญหา และแนวทางแก้ไขของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบตลอดเวลา

– หาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไม่สามารถแก้ไขได้

– ประสานและชี้แจง เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานให้กรรมการทราบตามต้องการ

สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพและปริมณฑล

วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาตรี – ปริญญาโท  ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

อัตราเงินเดือน : 28,000  ขึ้นไปแล้วแต่ตกลง/ประสบการณ์

สวัสดิการ : ประกันสังคม ลาพักร้อนประจำปี เสื้อยูนิฟอร์ม ปรับเงินเดือนขึ้นประจำปี โบนัสประจำปีขึ้นอยู่ผลประกอบการบริษัท

ติดต่อฝ่ายบุคคล : Tel.02-734-3879 , 097-003-4826
email : hrmail.pmc@gmail.com

ที่อยู่ : เลขที่ 300/4-5 ซอยลาดพร้าว 132 ถนนลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ

Website : https://www.pmc-thailand.com/jobs/

เวลาทำการ : ทำงาน จันทร์- ศุกร์  ต่อสัปดาห์  08.00-17.00  หยุดเสาร์-อาทิตย์

คลิกเพื่อสมัครงาน Online

——————————————————————————————————————————————————————————————–