หมู่บ้านจัดสรร คอนโด จำเป็นหรือไม่ ที่ต้องการหาบริษัทบริหารนิติบุคคล

นิติบุคคลอาคารชุดต้องการบริษัทบริหาร นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต้องการบริษัทบริหาร

สองประโยค หนึ่งความต้องการ ที่ทุกหมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุด ที่ต้องเลือกสรร คัดสรร บริษัทบริหารนิติบุคคลที่ดี ที่มีประสบการณ์สามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ว่าจ้างได้

แล้วอะไรคือเครื่องมือวัดบริษัทบริหารจัดการนิติบุคคลฯที่ดี

การที่บริษัทสามารถบริหารจัดการนิติบุคคลฯ ได้อย่างดีนั้น จะสามารถวัดได้จากการที่ เจ้าของร่วม หรือสมาชิกพร้อมใจกันจ่ายค่าส่วนกลางหรือค่าสาธารณูปโภค เป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่สูง เพราะเมื่อลูกบ้านทั้งหมดที่อยู่ร่วมกัน มีความไว้ใจ มีความรู้สึกว่าถ้าจ่ายเงินไปบริษัทฯจะสามารถนำเงินไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สังคมการอยู่ร่วมกันเป็นสุข ปราศจากข้อโต้แย้ง คุณภาพของบุคลากร ก็เป็นส่วนหนึ่ง การได้คนทำงานที่มีคุณภาพ มีจิตวิญญาณของการทำงาน ดูแลเอาใจใส่บ้าน และลูกบ้าน เปรียบเสมือนบ้านหลังนี้คือบ้านหลังที่สอง การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เต็มความสามารถ ความเข้าใจถึงปัญหา ความมีสัมมาคาราวะ การรู้จักการแก้ไขปัญหา การรับฟังนโยบายจากผู้ว่าจ้าง สามารถนำมาปฎิบัติได้

นั้นย่อมเป็นสิ่งบ่งชี้สำหรับการบริหารจัดการของบริษัทที่ดูแลได้เป็นอย่างดี

บริหารที่มีประสบการณ์ มีชื่อเสียง มีความสามารถ มีทีมงานที่มีคุณภาพ มีบุคลากรที่ดี ที่พร้อม มีทีมที่เข้มแข็ง มีทีมที่คอยสนับสนุนคนทำงานที่อยู่เบื้องหน้าได้อย่างดี และทันท่วงที

นั้นจึงเป็นเหตุผลที่กล่าวได้ว่า ทำไม ผู้ว่าจ้างต้องสรรหา เลือกสรร จากการบอกต่อ หาข้อมูล เพื่อให้ได้บริษัทฯ เข้ามาบริหารนิติบุคคลฯ ที่มีคุณภาพที่สุด ซึ่งนอกจากราคาค่าจ้างที่ต้องคำนึงถึงแล้ว สิ่งที่สำคัญและมองข้ามไม่ได้คือเรื่องของคุณภาพการทำงาน ต้องมีองค์ประกอบ ของปัจจัยจากชื่อเสียง เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกด้วยเช่นกัน กังวลด้านราคามากไป อาจจะทำให้ไม่ได้งานที่ดี ลดทอนคุณภาพลง องค์ประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามในการเลือกบรษัทบริหารนิติบุคคล ก็คือประสบการณ์ การเลือกบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่ เทียบกับบริษัทที่เปิดดำเนินงานมา 10 ปี ประสบการณ์ย่อมแตกต่างกัน

ซึ่งองค์ประกอบที่สามารถนำมาช่วยในการตัดสินใจเลือกมีอยู่หลายองค์ประกอบเช่น ชื่อเสียง ประสบการณ์ วุฒิภาวะ มุมมอง วิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้า เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการบริหาร ซึ่งทั้งหมดสามารถนำมารวม ๆ กันเพื่อช่วยตัดสินใจเลือกบริษัทบริหารนิติบุคคลได้

เมื่อนำเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกับองค์ประกอบข้างต้นแล้ว ก็จะทำให้สามารถตัดสินใจเลือกหาบริหารนิติบุคคลได้อย่างตรงความต้องการที่สุดอย่างแน่นอน