เกี่ยวกับเรา

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ คอนโทรล จำกัด หรือ PMC

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ คอนโทรล จำกัด (Property Management Control) หรือ PMC ก่อตั้งโดยคณะผู้บริหารมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารกว่า 15 ปี

เราประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจบริการอื่นๆ อย่างครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัย ภายใต้สังคมคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ต่อโครงการ

ด้วยความมุ่งมั่นให้บริการการบริหารโครงการต่างๆ โดยทีมงานมืออาชีพ รวมถึงหน่วยงานภายใน และภายนอก ที่พร้อมให้การสนับสนุนการทำงานอย่างครบถ้วน ทำให้ การบริหารจัดการของเราเป็นระบบและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และพร้อมให้บริการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีคุณภาพ และจัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

เรามั่นใจว่า เราสามารถช่วยให้โครงการของท่านประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มอำนาจในการเจรจาต่อรอง และ ลดความเสี่ยงในการจัดจ้างคู่สัญญา ช่วยให้โครงการต่างๆ ไม่ต้องกังวล และไม่ต้องจัดการกับปัญหาในการบริหารจัดการ ด้วยตนเอง แต่ให้ทีมงานที่เป็นมืออาชีพ และมากด้วยประสบการณ์ ช่วยในการบริหารจัดการ

“รับผิดชอบ   โปร่งใส   คือหัวใจของงานบริการ”

Vision

เราจะสร้างองค์กรให้เป็นสถาบันการเรียนรู้ และเป็นบริษัทชั้นนำในการพัฒนาบุคลากรออกสู่ธุรกิจทั้งภาคอสังหาริมทรัพย์ และภาคอุตสาหกรรมฯ  รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การบริการ ที่มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสูง ที่ผู้รับบริการจะได้รับ ด้วยความพอใจสูงสุด

Mission

บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าที่ครบวงจร และบริการที่ได้มาตรฐานระดับสูง ด้วยความเป็นมืออาชีพ มีคุณภาพที่ดี รวดเร็วว่องไว คำนึงถึงความปลอดภัย และรับประกันความพอใจ ด้วยความซื่อสัตย์ในอาชีพ

Policy

  1. ดำเนินธุรกิจด้านงานบริหารจัดการ โครงการอสังหาริมทรัพย์ และงานที่ปรึกษาเป็นหลัก  โดยมีธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นอันดับรอง
  2. ดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจรรยาบรรณ  ยุติธรรม  และพัฒนางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ
  3. บริหารงานอย่างเป็นระบบ   ที่เป็นลักษณะสากล  และเป็น Team Work
  4. มุ่งพัฒนาองค์กร  พัฒนาบุคลากร และพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต  และมีความก้าวหน้าไปพร้อมๆ  กัน
  5. ดำเนินงานอย่างมีเป้าหมายให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน  และได้รับประโยชน์สูงสุด เป็นการกระจายอำนาจการบริหาร  และการตัดสินใจสู่ระดับล่าง
  6. ดำเนินธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนการลงทุนอยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจของผู้ถือ หุ้น  และพนักงานทุกคนจะต้องได้รับค่าตอบแทน รวมถึงสวัสดิการตามความเหมาะสมโดยทั่วไป
  7. ดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และเศรษฐกิจโดยรวม