8 ข้อดีของการจัดตั้งนิติบุคคล หมู่บ้าน หรือ อาคารชุด

ข้อดี 8 ข้อของการจัดตั้งนิติบุคคลฯ บ้านจัดสรร หรือ อาคารชุด

หลายคนคงเคยได้ยินคำถามที่ว่า “ทำต้องมีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร” เพราะว่าจ่ายเงินซื้อบ้านก็น่าจะจบแล้ว แต่บางทีอาจจลืมไปว่ายังมีส่วนอื่น ๆ ที่อยู่ด้านนอกของตัวบ้านอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ถนนเข้าหมู่บ้าน สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ ท่อระบายน้ำ หรือที่ได้ยินกันอย่างคุ้นหูว่า “ส่วนกลาง” นั่นเอง ของพวกนี้ใครจะดูแล ถ้าเกิดความเสียหาย หรือว่าใช้งานไม่ได้ ซึ่งถ้ามี นิติบุคคล หมู่บ้าน มาคอยจัดช่วยจัดการส่วนนี้ก็จะลดภาระไปได้มาก แล้วมีข้อดีของการจัดตั้งนิติบุคคลฯ อะไรอีกบ้าง มาดูกัน

ข้อดีของการจัดตั้งนิติบุคคล หมู่บ้าน หรือ นิติบุคคล คอนโด

1. เราจะได้หมู่บ้านมาเป็นของเราจริง ๆ

ถ้าจัดตั้งนิติบุคคลฯ จะสามารถรับโอนทรัพย์สินและสาธารณูปโภคในโครงการจากผู้จัดสรรที่ดินมาเป็นของผู้ซื้อบ้านทุก ๆ คน ได้ เช่น โฉนดที่ดินแปลงที่เป็นถนน ทางเท้า สวนพักผ่อน สนามเด็กเล่น เป็นต้น

2. ได้บริหารงานเอง กำหนดอะไรได้เอง

สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารงานหมู่บ้าน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เป็นผู้บริหารงานนิติบุคคลฯโดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก สามารถแสดงสิทธิ์ออกเสียงคัดค้านหรือให้ความเห็นชอบต่อมติต่างๆ สามารถเสนอความคิดเห็น ชี้แนะต่อที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกและ/หรือ คณะกรรมการ

3. ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทรัพย์สิน

ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทรัพย์สิน และภาษีอากรจากรัฐ ไม่ว่าในส่วนที่กรมที่ดินเรียกเก็บขณะทำนิติกรรมหรือภาษีบำรุงท้องที่ประจำ ปี รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากร

4. ลดปัญหาความจุกจิกและไม่เป็นระเบียบในหมู่บ้าน

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรำคาญที่จะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการตั้งอุปกรณ์หาบเร่แผงลอยที่วางบนถนนทางเท้า ปัญหาที่จอดรถจะถูกจัดให้เป็นสัดเป็นส่วน ปัญหาสัตว์จากภายนอกที่ก่อความรำคาญให้เจ้าของบ้านเป็นต้น

5. ถ้าส่วนกลางเสีย มีเงินซ่อม

มีงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนส่วนกลาง ค่าไฟฟ้า ประปาในพื้นที่ส่วนกลาง อีกทั้งบริการสาธารณะที่ชำรุดทรุดโทรม

6. เป็นระบบมากขึ้น

มีกฎหมายจัดระเบียบเป็นของตนเอง ซึ่งเรียกว่าข้อบังคับของหมู่บ้าน

7. ปลอดภัยและน่าอยู่มากขึ้น

ดูแลเรื่องระบบรักษาความปลอดภัย และความสะอาดในพื้นที่ส่วนกลาง ให้มีความน่าอยู่ยิ่งขึ้น

8. โปร่งใส ตรวจสอบได้

มีการจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เข้ามาทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของนิติบุคคลฯ เพื่อนำส่งให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน เพื่อความโปร่งใส

นี่คือ 8 ข้อดีของการจัดตั้งนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้าน หรือ อาคารชุด แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของ คือการเลือกนิติบุคคลที่ดี เพื่อที่จะช่วยทำงานต่าง ๆ ที่ยุ่งยากให้ง่ายขึ้นได้ ควรเลือกบริษัทที่มีการบริหารงานที่ดีและมีคุณภาพ ก็จะทำให้หมู่บ้านหรืออาคารชุดฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

บริษัท PMC เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ เรามีส่วนกลางที่คอยช่วยเหลืองานต่างๆ เช่น ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายธุรการที่จะคอยช่วยจัดทำเอกสารส่วนกลาง เป็นต้น จึงทำให้ท่านสบายใจได้ว่า เมื่อบริษัท PMC รับงานมาแล้วไม่ทิ้งงานแน่นอน ทีมงานของเราเป็นทีมบริหารที่มีประสบการณ์ มามากกว่า 10 ปี และได้รับความไว้วางใจ จากคณะกรรมการจากหลาย ๆ โครงการ (Site Reference) จึงเชื่อมั่นได้ว่า ชื่อนี้การันตีถึงคุณภาพการทำงาน  เป้าหมายของทีมงานมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คือความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของลูกค้านั่นเอง สนใจให้เจ้าหน้าที่เข้าไปนำเสนอรายละเอียด ติดต่อ 08-1867-2700 (คุณเอ Sale manager) หรือ กรอกรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้ที่ https://www.pmc-thailand.com/contact-us/

ข้อมูลจาก
http://www.easyhome.in.th/sarin7/faq_01.html