โครงการ บ้านใหม่ พุทธบูชา

ภาพการปฏิบัติงานภายในโครงการ