โครงการบ้านภัทรา รามคำแหง 76

ภาพการปฏิบัติงานภายในโครงการ