เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ PMC Thailand

เพื่อให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเว็บไซต์ดีขึ้น ทีมงานจึงได้ทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเว็บไซต์เพื่อง่ายต่อการใช้งานและเพิ่มประโยชน์ให้กับผู้ใช้บริการ