โครงการ แคทลียา คอนโดเทล

ภาพคอนโดโดยรวม

 


ภาพปรับปรุงงาน

บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง


ซ่อมแซมระบบ ATS


ปรับปรุงกล้อง CCTV เพื่อรองรับการดูผ่าน Application


ปรับปรุงพื้นลิฟต์โดยสาร


ระบบรักษาความปลอดภัย