อบรมระบบบริหาร The living OS ให้แก่พนังงานหหน้าหน่วยงานและสำนักงานใหญ่

อบรมระบบบริหาร The living OS ให้แก่พนักงานหหน้าหน่วยงานและสำนักงานใหญ่ ณ วันที่ 19/07/2019 เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กลับพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจและปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยฝ่ายบุคคลเป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมครั้งนี้