ความสำคัญของการจดมิเตอร์น้ำประปา

 

 

การจดมิเตอร์น้ำเมนประปาของช่างประจำอาคารและหมู่บ้าน ตามปกติการตรวจสอบงานประจำวัน ของระบบประปาเมน จะต้องทำการจดมิเตอร์น้ำประปาในช่วงเช้าทุกวัน ซึ่งช่างที่ทำการจดก็ทำหน้าที่ไปตามปกติ แต่การจดมิเตอร์น้ำนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้ช่างตรวจสอบผลว่าในแต่ละวัน น้ำที่ใช้ไปมีค่าสูงหรือไม่ หรือไม่มีน้ำเข้าแท็งก์ เพื่อให้ได้รู้ว่ามีการสูญเสียน้ำหรือไม่ ท่อแตกหรือไม่ ลูกลอยในแท็งก์น้ำชำรุดหรือไม่ เพื่อให้แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีที่เมื่อเกิดปัญหา ในแต่ละวัน

 


Credit : PMC Operation team
www.pmc-thailand.com
https://web.facebook.com/pmcthailand/