โครงการ วัฒนาสวีท คอนโดมิเนียม สุขุมวิท 15

รูปโครงการ

งานดูแลซ่อมบ่อเกรอะ

งานเปลี่ยนชุดแผงปุ่มกดลิฟท์

งานแปลงระบบเซ็นเซอร์โถปัสสาวะห้องน้ำส่วนกลาง

งานซ่อมหน้าแปลง Transfer pump

งานติดตั้ง UPS Crontrol ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า

งานติดตั้งกระจกจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในอาคาร

งานติดตั้งและซ่อมระบบฟีดคลอรีน ระบบไดออกไซด์