หมู่บ้าน คาซ่าวิลล์ สุขาภิบาล 5

มีงานซ่อมบำรุงในโครงการดังนี้