โครงการบ้านกลางเมือง ศรีนครินทร์

ภาพการปฏิบัติงานภายในโครงการ