นางสาวเนตรณภา คชภักดี

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ คอนโทรล จำกัด

การศึกษา :  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน :

  • ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท บิสิเนส  ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
  • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท บิสิเนส  ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
  • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสินเชื่อ
  • ฝ่ายบัญชี บริษัท เงินทุน ยูเนี่ยนไฟแนนซ์  จำกัด (มหาชน)
  • เจ้าหน้าที่บัญชี การสื่อสาร  สาขาพัทลุง
  • เจ้าหน้าที่บัญชี ธนาคารออมสิน  สาขาพัทลุง